DÀNH CHO BÉ

Acet

DÀNH CHO BÉ

Acet

MỖI ĐỨA TRẺ ĐỀU XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC NỀN TẢNG SỨC KHOẺ VỮNG CHẮC

Nền y học tiên tiến ngày nay đã tìm ra 3 loại tế bào gốc có thể phân lập từ cuống rốn và máu cuống rốn lúc bé chào đời: Tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic stem cells (HSCs), Tế bào gốc trung mô (Mesenchymal stem cells-MSCs) and Tế bào gốc biểu mô (Epithelial Stem Cells – EpSCs).

Tế bào gốc HSCs, MSCs, EpSCs chỉ có thể thu thập được ngay trong lúc sinh, đó là thời gian vàng để đầu tư cho sức khỏe của bé.

CUỐNG RỐN LÀ GÌ?

Cuống rốn được tạo thành từ: Tĩnh mạch mang máu giàu oxi và dưỡng chất từ mẹ sang bé và Động mạch để chuyển máu chứa nhiều CO2 và chất thải từ bé về lại nhau thai.

Sau khi em bé được sinh ra, dây rốn thường bị tiêu hủy mặc dù đó là một nguồn tế bào gốc có giá trị.

THU THẬP TẾ BÀO GỐC NGAY KHI SINH

Medeze lưu trữ nguồn tế bào gốc quý giá từ cuống rốn bằng quy trình không hề gây hại gì đến mẹ và bé, kể cả mẹ sinh thường hay sinh mổ.

TẠI SAO NÊN CHỌN MEDEZE?

Không giống những ngân hàng tế bào gốc khác: chỉ lưu trữ mô đông lạnh, Medeze đảm bảo phân tách và lưu trữ ít nhất 20 triệu tế bào mỗi loại. Tế bào gốc của bạn sẽ được kiểm tra chất lượng và số lượng trước khi lưu trữ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn có một nguồn tế bào gốc sẵn sàng cho việc sử dụng sau này.

TÌM HIỂU THÊM

TẾ BÀO GỐC MÁU DÂY RỐN (HSCs)

Máu cuống rốn là một nguồn tế bào gốc tuyệt vời để chữa những bệnh nguy hiểm.

TÌM HIỂU THÊM

TẾ BÀO GỐC CUỐNG RỐN (MSCs và EpSCs)

Với công nghệ phân lập tế bào gốc đã được chứng nhận, chúng tôi mang đến nguồn tế bào gốc không giới hạn đáp ứng mọi nhu cầu điều trị của khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

MỖI ĐỨA TRẺ ĐỀU XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC NỀN TẢNG SỨC KHOẺ VỮNG CHẮC

Nền y học tiên tiến ngày nay đã tìm ra 3 loại tế bào gốc có thể phân lập từ cuống rốn và máu cuống rốn lúc bé chào đời: Tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic stem cells (HSCs), Tế bào gốc trung mô (Mesenchymal stem cells-MSCs) and Tế bào gốc biểu mô (Epithelial Stem Cells – EpSCs).

Tế bào gốc HSCs, MSCs, EpSCs chỉ có thể thu thập được ngay trong lúc sinh, đó là thời gian vàng để đầu tư cho sức khỏe của bé.

CUỐNG RỐN LÀ GÌ?

Cuống rốn được tạo thành từ: Tĩnh mạch mang máu giàu oxi và dưỡng chất từ mẹ sang bé và Động mạch để chuyển máu chứa nhiều CO2 và chất thải từ bé về lại nhau thai.

Sau khi em bé được sinh ra, dây rốn thường bị tiêu hủy mặc dù đó là một nguồn tế bào gốc có giá trị.

THU THẬP TẾ BÀO GỐC NGAY KHI SINH

Medeze lưu trữ nguồn tế bào gốc quý giá từ cuống rốn bằng quy trình không hề gây hại gì đến mẹ và bé, kể cả mẹ sinh thường hay sinh mổ.

TẠI SAO NÊN CHỌN MEDEZE?

Không giống những ngân hàng tế bào gốc khác: chỉ lưu trữ mô đông lạnh, Medeze đảm bảo phân tách và lưu trữ ít nhất 20 triệu tế bào mỗi loại. Tế bào gốc của bạn sẽ được kiểm tra chất lượng và số lượng trước khi lưu trữ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn có một nguồn tế bào gốc sẵn sàng cho việc sử dụng sau này.

TÌM HIỂU THÊM

TẾ BÀO GỐC MÁU DÂY RỐN (HSCs)

Máu cuống rốn là một nguồn tế bào gốc tuyệt vời để chữa những bệnh nguy hiểm.

TÌM HIỂU THÊM

TẾ BÀO GỐC CUỐNG RỐN (MSCs và EpSCs)

Với công nghệ phân lập tế bào gốc đã được chứng nhận, chúng tôi mang đến nguồn tế bào gốc không giới hạn đáp ứng mọi nhu cầu điều trị của khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM